Lateral epikondylitt /Tennisalbue / Musarm
Tennisalbue

Lateral epikondylitt / Tennis albue


Et vanlig problem som rammer 1-3% av verdens befolkning hvert år. Symptomer merkes som smerte og ømhet på utsiden av albuen, samt stivhet i håndledd og fingre, noe som resulterer gripestyrken (1).


Tennisalbue er klassifisert som en repeterende belastningsskade, som betyr repeterende bruk av underarmsmusklene over en periode. Over tid kan denne repeterende bevegelsen resultere i små rifter i senene som fester seg til utsiden av albuen, og forårsake smerte, hevelse og ubehag (2).


Denne skaden er oftest tilstede hos personer i alderen 30-50 år, og de som jobber med manuelt arbeid, kontor arbeid, eller de som driver med sport, for eksempel tennis. Denne tilstanden kan ofte føre til lange sykemeldinger. Et studie i England av arbeidere på kontor og verksted viste at 10-30% av arbeiderne til en hver tid var sykemeldt opp til 12 uker med denne tilstanden. Dette kan føre til mangel på arbeidsplasser og øke kostnader på grunn av sykeskader (3).


Behandlinger kan omfatte:

  • Massasje
  • Mobilisering
  • Trykkbølge
  • Taping
  • Rehabiliteringsøvelser


Det kan ta fra 6 måneder til et år før en sene gror fullstendig. Studier har vist at kombinasjonen av behandling og treningsterapi kan forkorte restitusjonsperioden, sammenlignet med behandling alene (4).


Referanseliste:


1. Winston J, Wolf JM. Tennis elbow: Definition, causes, Epidemiology. Tennis Elbow. 2015;1–6. 


2. Nourbakhsh MR, Fearon FJ. The effect of oscillating-energy manual therapy on

lateral epicondylitis: a randomized, placebo-control, double-blinded study. J Hand

Ther 2008;21:4–13.


3. Jones V. Physiotherapy in the management of tennis elbow: a review. Invited Review. 2009; 1-2.


4. Hooglivet P, Randsdorp M, Dingemanse R, Koes B, Huisstede B. Does effectiveness of exercise therapy and mobilisation techniques offer guidance for the treatment of lateral and medial epicondylitis? A systematic review. British journal of sports medicine. 2013; 47:1112-1119.